Možete pozvati nekoga sa liste Omiljenih, Zapisanih ili Direktorijuma. Njihov broj možete da unesete i u polje Pretraga ili Okretanje.


Pretraga direktorijuma donosi najviše 100 stavki.

Možete da pozovete samo jednu osobu ili sobu za sastanke u isto vreme sa vašeg stonog uređaja.

Pozovite iz svog direktorijuma

1

Otvorite meni Call (Poziv) tako što ćete izabrati Call (Poziv) sa početnog ekrana.


2

Dodirnite Favorites, Recents ili Directory.


3

Izaberite kontakt i dodirnite zeleno dugme Poziv.

Obavite poziv sa imenom, brojem ili video adresom

1

Otvorite meni Call (Poziv) tako što ćete izabrati Call (Poziv) sa početnog ekrana i dodirnuti polje Search (Pretraga).

2

Otvara se meka tastatura i možete da unesete ime, broj ili adresu video snimka kontakta. Takođe možete da unesete adresu video snimka da biste se pridružili ili započeli zakazani sastanak. Dodirnite zeleno dugme za poziv da biste obavili poziv.