Za 41.10 i novije lokacije pogledajte članak Izbor audio postavki za Webex sastanke i Webex događaje (nove).

Da biste videli na koju ste verziji, pogledajte članak Pronalaženje broja verzije Webex sastanaka.

Muzički režim je dostupan u okviru "Sastanci". Počevši od ispravke od 41.4, dostupna je i u događajima (novim).

Kada sastanak ili događaj počnu, mikrofon podrazumevano optimizuje zvuk za govor. Da biste optimizovali muziku, uključite muzički režim.

Muzički režim podržava do fullband kvaliteta zvuka. Kada budu omogućene, sesije muzičkog režima će biti kodirane korišćenjem punog kvaliteta zvuka.

Administratori koji zahtevaju kvalitetniji zvuk za muzički režim mogu da zahtevaju da se omogući preklopnik funkcije za njihovu lokaciju.

Ako je uklanjanje buke uključeno, isključuje se kada uključite muzički režim.

1

Dok se pridružujete sastanku ili događaju, idite na stavku Više opcija ,izaberite zvučnik, mikrofon i fotoaparat ipomerite se do menija "Mikrofon".

2

Proverite muzički režim.

Kada je muzički režim aktivan, ikona muzičkog režima pojavljuje se u gornjem desnom uglu aplikacije.

music_mode_activated_icon

Opozovite izbor u muzičkom režimu da biste ga isključili.