Oglas reklamnog natpisa prikazuje se u gornjem desnom uglu matične stranice Webex Meetings lokacije.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se do opcijalokacije i u okviru za potvrdu Prikaži reklamni natpis u okviru za potvrdu Moj Webex.

3

Pomerite se nadole do dna stranice i kliknite na dugme Ažuriraj.