Idite na podešavanja jezika za uređaj ili pregledač da biste izabrali jezik. Možete da proverite koji jezici Webex podržavaju pre promene podešavanja jezika.

Platforma

Verzija

Navigacija

Windows

10

Podešavanje menija > postavke > vreme & jezik > region i jezik

Mac

10.12

Podešavanja sistema > jezik i region

iPhone i iPad

13.0

Podešavanja > " Opšte > jezik & region"

Android

8.0

Podešavanja > upravljanje opštim > jezikom i unosom > jeziku

Kada odaberete novi jezik u operativnom sistemu Android, morate ponovo da instalirate ili nadogradite aplikaciju.

Google Chrome

5.9

Podešavanja > menija > napredna > jezika

Mozilla Firefox

54.0

Opcije > meniju > jezik i izgled > jezici > odaberite

Internet Explorer

11

Alatke > Opcije > za jezike > Podesite željene opcije

Podešavanja jezika možete da promenite i u veb-verziji aplikacije Webex aplikacije. Kliknite na sliku profila, odaberite jezik i izaberite novi jezik iz padajuća lista.


 

Webex aplikaciju podržava jezike s desna nalevo na operativnim sistemima Windows, Linux i Mac za unos, uređivanje i prikazivanje teksta. Ako unesite hebrejski ili arapski tekst u aplikaciju, on će biti usklađen da bi se obezbedilo optimalno iskustvo čitanja.