Različiti rasporedi mogu biti dostupni u zavisnosti od uređaja i veličine sastanka i od toga da li se sadržaj deli ili ne. Pročitajte ovaj članak da biste videli kako se svaki raspored pojavljuje i kada vam je dostupan.

Da biste promenili trenutni raspored:

1

Dodirnite dugme Raspored na ekranu da biste otvorili meni rasporeda.

2

U meniju izaberite raspored koji želite da koristite.