Kreiraj anketu

Slido je dostupan na Webex Meetings i Webex Webinars. Možete da koristite Slido u verziji Webex Meetings verziji 41.6 i novijim lokacijama, Webex Webinars na verzijama 41.9 i novijim lokacijama. Slido ankete Pitanja i odgovori na vebinarima dostupne su za do 10.000 učesnika, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 učesnika.

Možete da kreirate ankete ili da kreirate ankete pre ili tokom sastanka ili vebinara. Ova uputstva su za kreiranje ankete tokom sastanka.

Da biste kreirali anketu pre sastanka ili vebinara, https://www.slido.comidite na opciju "Prijavi > se pomoću aplikacije Webex" i unesite svoje Webex korisničko ime i lozinku. Zatim kreirajte anketu, kviz ilianketu. Ankete koje kreirate navedene https://www.slido.com su za upotrebu u aplikaciji Meetings.

1

Tokom sastanka ili vebinara pristupite opciji ">"Slido. Na Platformi Webex Suite kliknite na tri vertikalne tačke >Slido (anketiranje i Pitanja i odgovori).

2

Izaberite postojeću Slido ili kreirajte novu.

Kada kreirate Slido, ona ima isto ime kao ime sastanka ili vebinara. Za sastanke u ličnoj sobi, format imena je Sastanak DD / MM /YYYY.

3

Kliknite na + Dodaj novu interakciju > > + Dodaj prvo pitanje.

4

Izaberite tip ankete koji želite da dodate kao prvo pitanje.

5

Unesite pitanje i izaberite opcije, ako je primenjivo.

6

Kliknite na + da biste dodali druga pitanja ankete u anketu.

7

Vaša anketa se automatski čuva i možete je odmah pokrenuti ako želite.

8

Testirajte anketu: Aktivirajte anketu i pošaljite svoje odgovore. Ako je potrebno, uredite anketu.

Kada završite testiranje, resetujte rezultate ankete. Izbrišite anketu ako ste je kreirali samo u svrhe testiranja.