Access calling settings on desktop

Podešavanje dometa jednog broja se razlikuje u zavisnosti od telefonska usluga koje imate. Ako niste sigurni, postoji lakљe reжi.

Ako ne vidite postavku za doseg jednog broja , možda ćete morati da je prvo uključite na samostalno održavanje portalu. Možda vam je poznato da koristite portal samostalno održavanje za podešavanje opcija za telefon. Webex aplikacija koristi ta podešavanja i omogućava vam da ih praktično dodate iz aplikacije.

1

Idite na sliku profila, izaberite postavke (Windows) ili Željene opcije (Mac), izaberite Pozivanje, a zatim kliknite na opciju "Napredna podešavanja poziva" da biste otvorili portal u veb-pregledaču.

2

Izaberite "Moji telefoni " i pratite uputstva za dodavanje još broj telefona koju želite da zazvoni kada primate poslovne pozive.

Nakon što uključite domet jednog broja i nemate uključen prosleđivanje poziva, videćete u podnožju aplikacije sada umesto . Kada pređete pokazivačem preko ikone, videćete doseg jednog broja je omogućeno.

3

Nakon što dodate brojeve telefona, možete da upravljate doseg jednog broja podešavanjima iz aplikacije Webex. Idite na podešavanja pozivau podnožju aplikacije, a zatim po potrebi proverite ili opozovite izbor brojeva

1

Idite na sliku profila, izaberite stavku Postavke (Windows) ili željene opcije (Mac), a zatim kliknite na dugme Pozivanje.

2

Idite na naslov doseg jednog broja i izaberite + Dodaj broj.

3

Dodajte broj (bez pozivnog broja zemlje) i opis, a zatim izaberite "Sačuvaj ".

Ako uključite pozivni broj, pozivi možda neće funkcionisati. Dakle, pobrinite se da samo uključite broj i pozivni broj broj.

4

Idite na podešavanja pozivau podnožju aplikacije, a zatim po potrebi proverite ili opozovite izbor brojeva.

Dodirnite sliku profila, otvorite Podešavanja > pozivanje, a zatim uključite opciju doseg jednog broja pored brojeva po izboru.

Možete da dodate još brojeva iz aplikacije za radnu površinu.


 

Ovo su isti brojevi koje možete da koristite za povratni poziv, funkcija vam je dostupna samo ako podesiti sa Webex Calling ili Calling hostovani od strane dobavljača usluga.