Odgovorite na anketu

Slido je dostupan na Webex sastancima. Slido možete koristiti u planovima za do 10.000 korisnika webex Webinarsna verzijama 41.9 i kasnijim lokacijama. Klizne ankete dostupne su za do 10.000 prisutnih, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 korisnika.

Kada se anketa deli sa vama tokom sastanka ili vebinara, otvara se Slido panel.

Ako ne možete da vidite Slido panel, ručno otvorite panel.

1

Izaberite ili unesite odgovor, a zatim izaberite Pošalji .

Ako idete na kviz, izaberite opciju Pridruži se. Od vas će možda biti zatraženo da unesete svoje ime pre nego što izaberete opciju "Pridruži se". Ako je voditelj odlučio da pokaže tablu za vođstvo kviza, ovo je ime koje se pojavljuje na njemu.

2

Ako želite da promenite odgovor koji ste prosledili, izaberite uredi odgovor. Pobrinite se da to uradite pre zatvaranja glasanja ili kraja ankete.

Da biste promenili odgovor na kviz, izaberite bilo koju opciju, a zatim ponovo izaberite stavku Pošalji pre nego što se glasanje zatvori ili se anketa završi.

Da biste promenili odgovor na rang listi, promenite rang listu, a zatim ponovo izaberite stavku Pošalji pre zatvaranja glasanja ili kraja ankete.

Domaćin može da podeli rezultate ankete sa vama tokom ili posle sastanka.