Aplikacija Webex

Aplikacija Webex okuplja sve saradnike na jednom mestu i omogućava im da rade na optimalan način: Jedna intuitivna i bezbedna aplikacija za pozivanje, razmenu poruku, sastanke i saradnju.

  • Dobro došli u aplikaciju Webex
  • Poruka
  • Pokreni sastanak
  • Uputi poziv
  • Administracija
menu icon