1

Gå till Möten.

2

Klicka på ett möte på listan för att se dess information. Se Visa kommande möten i Cisco Webex för mer information om din möteslista.


 

Om du använder Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid-möten från din Microsoft Exchange-kalender, Microsoft 365-kalender eller Google Kalender för G Suite visas utöver möten som schemalagts från din Webex-webbplats.

3

Klicka på Delta i i mötesinformationen om du vill ansluta till mötet.

Knappen Delta visas fem minuter före den schemalagda starttiden.


 

Om du har problem med att delta i ett Webex-teammöte kan det beror på att antalet personer som kan delta i ett Webex-teammöte kan variera. Numret beror på kontotypen för personen som skapade utrymmet som associeras med det mötet. Mer information finns i Mötesfunktioner och mötessponsorer i Cisco Webex.

4

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du deltar i mötet.

5

Klicka för att ansluta till ett videosystem.

6

Klicka på Delta i möte.

1

Gå till Möten.

2

Knacka var som helst i mötet för att visa mer information om mötet och vilka som är inbjudna.

Om du använder Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid-möten från din Microsoft Exchange-kalender, Microsoft 365-kalender eller Google Kalender för G Suite visas utöver möten som schemalagts från din Webex-webbplats. Möten från din lokala enhetskalender visas också.

3

Från mötesinformationen kan du trycka på Delta för att delta i mötet. Knappen visas fem minuter före mötets starttid och visar antalet minuter tills den schemalagda starttiden. Om det är ett Webex-teammöte kan du knacka på Meddelande för att skicka ett meddelande till utrymmet.


 

Vid uppmaning ska du först installera Webex Meetings för att delta i mötet.


 

Om du har problem med att delta i ett Webex-teammöte kan det bero på att antalet personer som kan delta i ett Webex-teammöte kan variera beroende på kontotypen för personen som skapade utrymmet som är kopplat till det mötet. Mer information finns i Mötesfunktioner och mötessponsorer i Cisco Webex.

4

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du deltar i mötet.

5

Tryck för att ansluta till ett videosystem.

6

Knacka på Delta.

1

Gå till Möten.

2

Klicka på Delta bredvid mötet som du vill delta i.


 

Om du inte ser knappen Delta kan du ändå delta i mötet från mötesinformationen. Klicka på ett möte på listan för att visa dess information, klicka Mötesbeskrivning och kopiera sedan möteslänken. Se Visa kommande möten i Cisco Webex för mer information om din möteslista.

Om du använder Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid-möten från din Microsoft Exchange-kalender, Microsoft 365-kalender eller Google Kalender för G Suite visas utöver möten som schemalagts från din Webex-webbplats.

Om du har problem med att delta i ett Webex-teammöte kan det bero på att antalet personer som kan delta i ett Webex-teammöte kan variera beroende på kontotypen för personen som skapade utrymmet som är kopplat till det mötet. Mer information finns i Mötesfunktioner och mötessponsorer i Cisco Webex.

3

Om du uppmanas till det klickar du på Öppna Cisco Webex Meetings.


 

Du kan även delta från din webbläsare genom att klicka på Delta i från webbläsaren.

4

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du deltar i mötet.


 

Om du ansluter från din webbläsare kan du behöva bevilja webbläsaren behörighet att använda kameran och mikrofonen.

5

Klicka på Delta eller Delta i möte.