På möten i Webex-utrymmen kan alla tysta övriga deltagare.

I Webex-möten eller möten i personliga rum kan enbart värden och samvärden tysta andra.

I ett och samma samtal är det också möjligt att stänga av den andra personen.


Du kan inte slå på alla deltagare när du har avstängt dem. det innebär att de måste stängas av. Men värd och co-värd kan begära att deltagarna lämnar ljudet direkt från deltagar listan. Tryck på deltagarens namn och välj sedan begär ljud av. Deltagaren får ett meddelande med en uppmaning att slå på ljudet.

1

N ett samtal eller ett möte ska du öppna deltagar listan genom att trycka på deltagarna från samtals kontrollerna.

2

Tryck på deltagarna du vill stänga av och välj Stäng av ljud.1

Knacka på deltagarlistan för ett samtal eller ett möte.

2

Tryck på deltagarna du vill stänga av och välj Stäng av ljud.

1

Knacka på deltagarlistan för ett samtal eller ett möte.

2

Knacka på deltagarna du vill tysta och välj tyst.

1

Gå till deltagarlistan för ett samtal eller ett möte.

2

Markera de deltagare som du vill stänga av och välj tyst ljud.