Som värd eller medvärd kan du låsa och låsa upp möten med personliga rum. När ett möte är låst kan du låta personer delta från deltagarlistan.

  1. När du har ett samtal i ditt personliga rum trycker du på skärmen på din enhet för att visa samtalskontrollerna. Tryck på Mer och välj sedan Lås möte.

  2. Ditt personliga rum är nu låst. Tryck på deltagarlistan för att låta personer komma in I samtalskontrollerna och välj Låt in . Om du vill låsa upp ditt personliga rum trycker du på Mer och väljer sedan Lås upp möte.