Som värd eller samvärd kan du låsa och låsa upp personligt rum genom att välja låsknappen. När mötet är låst kan du släppa in andra mötesdeltagare genom att knacka på mötesdeltagarnas lista och välja Släpp in på din enhet.

1

När du har ett samtal i ditt personliga rum knackar du på Lås möte eller Mer om knappen inte är synlig och väljer Lås möte.

2

Ditt personliga rum är nu låst. Du kan släppa in mötesdeltagare genom att knacka på mötesdeltagarnas lista i samtalskontrollerna och välja Släpp in. För att låsa upp ditt personliga rum knackar du på Lås upp möte.