Om mötet äger rum i ett utrymme i Webex-appen, inte ett vanligt Webex-möte eller ett möte i ett personligt rum, kan du lägga till personer som är nya i appen, men du behöver deras e-postadress. Beroende på vilken Webex-appplan ditt företag har kan du eventuellt lägga till fler än en person.

Personen du bjuder in får en inbjudan att delta i mötet och kan ansluta till eller ignorera det.

Bjud in gäst till möte

Från ett möte klickar du Merpå , väljer Bjud in gäst till möte och anger sedan personens namn eller e-postadress.


 

Du kan endast lägga till någon som en gäst om mötet är i ett teamutrymme.

1

Under ett möte knackar du Mer på och väljer sedan Bjud in gäster . Om du inte ser några alternativ trycker du på valfri plats på skärmen för att visa dem.

2

Ange personens namn eller e-postadress och knacka sedan på Bjud in.


 

Du kan endast lägga till någon som en gäst om mötet är i ett teamutrymme.

1

Under ett möte knackar du Mer på och väljer sedan Lägg till gäster i detta samtal . Om du inte ser några alternativ trycker du på valfri plats på skärmen för att visa dem.

2

Ange personens namn eller e-postadress, knacka på posten och tryck sedan på OK.


 

Du kan endast lägga till någon som en gäst om mötet är i ett teamutrymme.