Följande tabell jämför de olika funktionerna i Webex Meeting tilläggsprogram för schemaläggare.

Inställningar, funktioner och funktioner

Administratörsbehörighet

Enskild behörighet

Lokal auktorisering (manuell uppdatering)

distribution

Lägg till en klientadministratör

Standard

I Webbplatsadministration för Cisco Webex Meetings eller Control Hub markerar du kryssrutan Aktivera Microsoft Outlook-integrering samtidigt som du Webex Meetings åtkomst till kontoinformation för Microsoft 365.

Logga in

Logga in på Microsoft- och Webex-konto

Logga in på Microsoft- och Webex-konto

Logga in på Webex-konto

Outlook-klientversion

Senare versioner av Outlook-klienten. Mer information om minimikraven för tillägget Webex Scheduler finns i Kända problem och begränsningar med Cisco Webex Meetings för Google Microsoft Office 365

Senare versioner av Outlook-klienten. Mer information om minimikraven för tillägget Webex Scheduler finns i Kända problem och begränsningar med Cisco Webex Meetings för Google Microsoft Office 365

Alla versioner av Outlook-klienten stöds

Behörighet

Ger Webex åtkomst till Microsoft-kontoinformation

Ger Webex åtkomst till Microsoft-kontoinformation

Nej

Visa värd-PIN-kod

Ja

Ja

Ja

Schemalägg möte i personligt Webex-rum

Ja

Ja

Ja

Schemaläggning Webex Meeting en gång

Ja

Ja

Ja

Deltagare kan ansluta före värden

Ja

Ja

Ja


 

Deltagare kan inte delta i ett möte före värden om mötet är en del av en serie.

Välj co-host från inbjudna

Ja

Ja

Ja


 

Webex identifierar inbjudna med hjälp av deras e-postadresser. Endast inbjudna personer med en e-postadress som matchar både sitt Microsoft-konto och Webex-konto kan anges som en cohost.

Vem som helst med ett värdkonto kan vara en alternativ värd

Ja

Ja

Ja

Ändra typ av ljud

Ja

Ja

Ja

Visa globalt inringningsnummer för deltagare

Ja

Ja

Ja

Aktivera och visa avgiftsfritt nummer.

Ja

Ja

Ja

Ingångs- och utgångssignaler

Ja

Ja

Ja

Exkludera lösenord från e-postinbjudningar

Ja

Ja

Ja

Privata möten

Ja

Ja

Ja

Ange standardmötesmall eller ändra mötesmall

Ja

Ja

Ja

Schemalägga åt någon annan

Ja

Ja

Ja


 

För att schemalägga åt någon annan väljer du alternativet i listruta i tillägget.

Ändra automatiskt skapat lösenord

Ja

Ja

Ja

Spårningskoder

Ja

Ja

Ja

Avbryt Webex Meeting från kalender bjud in

Ja

Ja

Ja


 

När ett möte som ingår i en serie avbokas även alla möten i serien. Dessa möten kommer inte att visas i Webex-kalendern.

Välj mötestyp

Ja

Ja

Ja

Möteslista i Webex-kalendern

Ja

Ja

Ja


 
Möten i en serie visas endast som ett enstaka möte i Webex-kalendern. Användare kommer inte att kunna hitta tidigare eller framtida möten i en serie. Vi rekommenderar att du använder Outlook-kalendern för att delta i möten som ingår i en serie.

Kalendersynkronisering

Auto

Auto

Manuell


 

Användare måste klicka på knappen Uppdatera möte i tillägg när mötesinformation ändras.