Innan du börjar

Webex-assistent finns tillgänglig i Webex Meetings version 40,4 och senare.

1

Så här tar du bort en inspelning:

 1. Välj inspelningar till vänster navigeringsrad.

 2. Välj mer

  This image 431298.jpg is not available in preview/cisco.com

  bredvid inspelningens namn och välj sedan ta bort > Delete.

  Inspelningen flyttas till pappers korgen och finns kvar i 30 dagar, såvida du inte tar bort den permanent.
 3. För att permanent ta bort en inspelning som finns i pappers korgen väljer du borttagen under mina inspelade möten.

  Välj borttagen

  This image 443915.jpg is not available in preview/cisco.com

 4. Välj SOP pappers korg

  This image 431295.jpg is not available in preview/cisco.com

  bredvid inspelningens namn.

2

För att ta bort högdagrar, se Granska och hantera högdagrar som skapats genom att använda Webex-assistent för möten.