Innan du börjar

Webex-assistenten finns tillgänglig i Webex Meetings version 40.4 och senare.

1

Så här tar du bort en inspelning:

  1. Välj Inspelningar i vänster navigeringsrad.

  2. Välj Mer bredvid inspelningens namn och välj sedan Ta bort > Ta bort.

    Inspelningen flyttas till papperskorgen och finns kvar där i 30 dagar, såvida du inte tar bort den permanent.
  3. Om du vill ta bort en inspelning som finns i papperskorgen permanent väljer du Ta bort under Mina inspelade möten.

    Välj Borttagna
  4. Välj Papperskorg Papperskorg bredvid inspelningens namn.

2

För att ta bort höjdpunkter, se Granska och hantera höjdpunkter som skapats med Webex-assistenten för möten.