Gör dessa ändringar i systeminställningarna i Windows 10 för att alltid ringa samtal via Webex Teams.

1

Från Windows Sök rad söker du efter standardinställningar för program inställningar , klickar på Ställ in standardvärden per appoch sedan Webex Teams.

2

För varje protokoll i listan över associationer som visas väljer du Webex Teams.

3

(valfritt) Följ stegen i Anslut ditt Microsoft Outlook-konto med Cisco Webex Teams om du vill ringa Webex Teams när du klickar på kontakt nummer i Microsoft Outlook för Windows.

Och sedan då?


Du kan försöka ringa ett samtal från ett nummer på en webbplats eller i Microsoft Outlook och därefter sker samtalet i Webex Teams. Se Webex Teams | Klicka för att ringa från ett annat program.

På Mac behöver du bara göra ändringar i Webex Teams.

1

Klicka på din profilbild och välj > allmänna inställningar. Klicka sedan på starta samtal med och välj Webex Teams.

2

(valfritt) Följ stegen i Anslut ditt Microsoft Outlook-konto med Cisco Webex Teams om du vill ringa Webex Teams när du klickar på kontakt nummer i Microsoft Outlook för Mac.

Och sedan då?


Du kan försöka ringa ett samtal från ett nummer på en webbplats eller i Microsoft Outlook och därefter sker samtalet i Webex Teams. Se Webex Teams | Klicka för att ringa från ett annat program.