IT-administratörers hand ledning till Mass distribution av Cisco Webex Meetings Skriv bords program och produktivitetsverktyg hjälper dig och din organisation att förstå de uppgifter som ingår i installationen av Webex Meetings Skriv bords program och produktivitetsverktyg. Guiden omfattar olika typer av installationer, inklusive installation på en enskild dator samt storskaliga installationer med hjälp av Microsoft Systems Management Server (SMS).

Mer information om Cisco Webex Meetings Skriv bords program och produktivitetsverktyg finns i IT-administratörens guide för Mass distribution av Cisco Webex Meetings Skriv bords program och produktivitetsverktyg.