IT-administratörer har hand ledning till Mass distribution av Cisco Webex Meetings Skriv bords program och produktivitetsverktyg hjälper dig och din organisation att förstå de uppgifter som ingår i installationen av Webex Meetings Skriv bords program och produktivitetsverktyg. Guiden omfattar olika typer av installationer, inklusive installation på en enskild dator samt storskaliga installationer med hjälp av Microsoft Systems Management Server (SMS).

Mer information om Skriv bords programmet Cisco Webex Meetings och produktivitetsverktyg finns i hand ledningen för IT-administratörer till Mass distribution av Cisco Webex Meetings Desktop-appen och produktivitetsverktyg.