Vyn av dig själv visar vad andra ser från rums- eller skrivbordsenheten under ett samtal. Du kan använda den för att säkerställa att de andra deltagarna ser vad du vill att de ska se.

Ibland vill du kanske kunna se din egen bild under mötet. På så sätt kan du säkerställa att du förblir synlig på skärmen.

Det kan hända att din egen bild blockerar viktiga delar av skärmbilden. Därför vill du kanske flytta den till en annan plats på skärmen. Beroende på vilken typ av rums- eller skrivbordsenhet du använder kan detta göras via pekskärmen eller med fjärrkontrollen.

1

Tryck på ikonen kamera och välj egen bild. Nu kan du se dig själv på skärmen.
2

Använd kamerainställningarna för att panorera, luta och zooma kamerapositionen för att få den kameravinkel som du vill använda.


Tryck på ikonen maximera/minimera för att växla mellan PIP-bild och helskärmsbild.

3

När du befinner dig i samtal kan du ändra var du vill placera din egen bild på skärmen.


Gå till samtalsmenyn på Touch 10, tryck på ikonen för egen bild. Sedan drar och släpper du den där du vill att den ska vara. Du kan välja mellan sex fördefinierade placeringar.

4

Om du vill stänga din egen bild trycker du på ikonen kamera och avmarkerar Egen bild.

1

Tryck på ikonen för Egen bild. Nu kan du se dig själv på skärmen.


2

Du kan ändra placering av din egen bild på skärmen. Tryck på ikonen för egen bild och dra och släpp den för att ändra placering. Du kan välja mellan sex fördefinierade placeringar.


3

Om du vill stänga din egen bild trycker du på ikonen för egen bild igen.

1

På startsidan går du till kameraikonen högst upp till höger och väljer den med fjärrkontrollens OK-knapp.


2

Välj Fäst egen bild om du vill aktivera egen bild. Välj ikonen Minimera/maximera för att växla mellan PiP och helskärmsläge.


Välj kameraikonen i menyn Camera Control (Kamerakontroll) för att komma åt zoomkontrollen och hjulet för panorering och lutning. Använd dessa för att justera kameraläget.3

Om du vill stänga din egen bild går du till kamerakontrollmenyn och avmarkerar Fäst egen bild.