Standardgenvägar


Tangentbordsgenvägar är tillgängliga Webex Meetings skrivbordsappen, men inte webbappen. Webbappens tillgänglighetsfunktioner är begränsade och gäller endast avsnittet för stöd för personer med synnedsättning.

Windows

Tryck på

Till

Ctrl + 4

Ändra storleken på panelerna till 20 %.

Ctrl + 3

Ändra storleken på panelerna till 30 %.

Ctrl + 2

Ändra storleken på panelerna till 40 %.

Ctrl + 1

Ändra storleken på panelerna till 50 %.

Ctrl + Skift + R

Höj eller ta ner handen.

Ctrl + Skift + L

Sänk alla uppr?tna händer (endast v?värdar och cohosts).

Ctrl + Skift + T

Överför en fil.

Ctrl + E

Öppna inställningar för genvägar.

Alt + Enter

Öppna eller lämna helskärmsskärmen när du delar ett dokument.

Ctrl + Skift + H

Visa eller dölj menyraden.

Ctrl + Skift + C

Aktivera eller inaktivera skärmläsaraviseringar vid nya chattmeddelanden.

Ctrl + Skift + V

Starta eller stoppa din video.

Ctrl + Skift + P

Visa eller dölj mötesdeltagare som inte är videodeltagare.

Ctrl + Skift + B

Dela en whiteboard.

Ctrl + P

Skriv ut dokumentet som delas.

Ctrl + Skift + Q

Visa eller dölj möteskontrollerna.

Esc

Avbryt en åtgärd eller stäng ett aktivt fönster, meny, panel eller meddelande när du är i skärmdelning läge.

F1

Öppna Webex Meetings hjälpen.

F6

Växla mellan innehållsområdet och panelområdet.

Ctrl + Tabb

 • Växla mellan panelvyer.

 • Växla mellan flikar i följande dialogrutor:

  • Bjud in och påminn

  • Inställningar

  • Meeting Alternativ

  • Mötesdeltagarprivilegier

Skift + F10

 • Använda högerklicksmenyer i följande paneler och element:

  • Mötesdeltagarpanel

  • Panel Chatt

  • Panelen Anteckningar (Webex Meetings)

  • Frågor och svar (Webex Events)

  • Dold text-panelen

  • Filöverföring-fönstret

  • Delad whiteboard och filflikar

 • Arbeta med deltagarlistan.

 • Kopiera text från chattpanelen.

PgUp

Återgå fildelning till föregående bild under tiden.

PgDn

Gå fildelning till nästa bild under tiden.

Alt + F4

Stäng alla dialogruta.

Ctrl + A

Kopiera text från chattpanelen.

Ctrl + Skift + Alt

Visa panelen Möteskontroller under delning.

Ctrl + L

Lämna eller avsluta mötet/händelsen.

Ctrl + M

Stäng av eller slå på ditt ljud.

Ctrl + Skift + M

Slå på eller av musikläget.

Ctrl + Skift + S

Tillåt alla mötesdeltagare att dela.

Ctrl + K

Tilldela privilegier till mötesdeltagare.

Ctrl + Skift + <

Rotera sidan till vänster när du delar en fil.

Ctrl + Skift + >

Rotera sidan till höger medan du delar en fil.

Ctrl + +

Zooma in under delning.

Ctrl + -

Zooma ut under delning.

Ctrl + Skift + W

Justera sidans storlek så att den passar i visaren under delning.

Ctrl + Skift + Y

Synkronisera visningen av en delad sida, bild eller whiteboard i alla mötesdeltagares innehållsvisare med visningen i din innehållsvisare.

Ctrl + Skift + D

Dela din skärm.

Ctrl + Skift + A

Dela ett program.

Ctrl + Skift + O

Dela en fil eller video.

Ctrl + Skift + N

Dela en whiteboard.

Ctrl + O

Bläddra till, öppna och dela en fil.

Ctrl + W

Stäng en delad fil eller whiteboard.

Ctrl + Z

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl + Y

Gör om senaste åtgärden.

Mac

Tryck på

Till

Esc

Avbryta en åtgärd eller stänga ett aktivt fönster, meny, panel eller avisering i helskärmsläge skärmdelning läge.

Kommando + R

Lås mötet eller händelsen.

Kommando + Skift + M

Stäng av eller slå på ditt ljud.

Kommando + Skift + U

Stäng av ljudet för alla i mötet.

Kommando + K

Tilldela privilegier till mötesdeltagare.

Kommando + Skift + L

Rotera sidan till vänster när du delar en fil.

Kommando + Skift + R

Rotera sidan till höger medan du delar en fil.

Kommando + >

Zooma in under delning.

Kommando + <

Zooma ut under delning.

Kommando + Alternativ + 0

Justera sidans storlek till tillgänglig bredd.

Kommando + 0

Justera sidans storlek så att den passar i visaren under delning.

Kommando + Y

Synkronisera visningen av en delad sida, bild eller whiteboard i alla mötesdeltagares innehållsvisare med visningen i din innehållsvisare.

Alternativ + Kommando + K

Öppna delningsdialog.

Alternativ + Kommando + B

Dela en webbläsare.

Kommando + O

Bläddra till, öppna och dela en fil.

Kommando + W

Stäng en delad fil eller whiteboard.

Kommando + Skift + N

Lägg till en sida medan du delar en fil.

Kommando + Z

Ångra den senaste åtgärden.

Kommando + Skift + Z

Gör om senaste åtgärden.

Kommando + ,

Öppna inställningar.

Kommando + L

Avsluta mötet eller händelsen.

F6 eller Skift + F6

Växla mellan huvudvideo- eller delningsområdet och panelerna, eller flytta mellan panelerna.

Ctrl + Skift + Q

Visa eller dölj möteskontrollerna.

Tabb eller Skift + Tabb

Växla mellan de synliga knapparna på följande paneler:

 • Mötesdeltagarpanel

 • Panel Chatt

 • Panelen Anteckningar (Webex Meetings)

 • Dold text-panelen

 • Panelen Multimedievisaren

 • Frågor och svar (Webex Events)

 • Omröstningspanelen

Hantera tangentbordsgenvägar (Windows)


Hantering av kortkommandon är tillgängligt i Windows på version 41.2 och senare webbplatser. Denna funktion kommer att finnas på Mac i en kommande version.

Skapa globala genvägar

Förvandla en genväg till en global genväg så att du fortfarande kan använda den när mötes- eller händelseprogrammet inte är i fokus.

 1. Under ett möte går du till Hjälp för > Kortkommandon .

 2. Gör alla genvägar globala åtkomliga genom att markera rutan Global genväg bredvid den. Du kan när som helst återgå till en lokal genväg genom att avmarkera rutan.

Anpassa genvägskommandon

Om någon av våra standardgenvägar står i konflikt med nyckelkommandon som du använder i andra program kan du redigera eller ta bort dem.

 1. Under ett möte går du till Hjälp för > Kortkommandon .

 2. Klicka på ett nyckelkommando för att redigera eller ta bort genvägen.

  • Om du vill redigera genvägen håller du samtidigt ner tangenterna för det nya kommandot, vilket sparas automatiskt.

  • För att ta bort genvägen klickar du på X bredvid tangentkombinationen. När detta är avmarkerat kommer tangentkommandot inte att vara Ställ in. Tryck på Retur för att spara.

Krav och begränsningar för genvägar:

 • En giltig genväg måste vara en unik nyckelkombination som inte redan används för att definiera en annan genväg i programmet.

 • Genvägar kan innehålla upp till fyra tangenter per kommando.

 • Om du vill skapa en genväg som är längre än en nyckel kan du kombinera någon av följande tangenter en gång per kommando: Alt , Ctrl, Skift och en annan tangent somär en bokstav, ett nummer, en skiljetecken eller ett kommando.

 • Vissa specialtangenter, som PrtSc, stöds inte av kortkommandofunktionen och kan därför inteinkluderas i ett kommando.

 • Vissa standardgenvägar, t.ex. F6 eller Ctrl Tab, är ännu inte anpassningsbara. Alla genvägar som kan redigeras eller tas bort är tillgängliga i inställningarna för kortkommandon.

Återställ standardgenvägar

Du kan återställa standardinställningar för genvägar när som helst genom att klicka på Återställ standardinställningar i inställningarna för kortkommandon. Du kan inte selektivt återställa standardgenvägar just nu.

Stöd för skärmläsare

Vi testar Webex Meetings för att säkerställa kompatibilitet med den senaste versionen av skärm läsaren för det vetenskapliga JAWS-programmet friheten.

 • Alla kortkommandon på skrivbordet Webex Meetings, som finns angivna i avsnittet tangentbordsnavigering, fungerar med skärmläsare.

 • Skärm läsare kan inte läsa innehåll från delade presentationer, delade program och delade skriv bord.

Stöd för människor med synnedsättning

Webex Meetings ha begränsat stöd för tillgänglighets funktioner med nedsatt syn som gäller i våra skrivbords- och webbappar.

 • Programmet har stöd för hög kontrast schema för Windows OS.

 • Programmet har stöd för zoomnings funktionerna i operativ systemet.

Tillgänglighets standarder och förbättringar

Ta en titt på sökmallarna Webex Meetings en frivillig produkt för att få information om tillgänglighetsöverensstämmelse i Webex Meetings och Webex Events.

Mer information om de tillgänglighetsförbättringar som görs i Webex-tjänsterna finns i Cisco Webex Meetings-svit tillgänglighetsförbättringar.