Flagga meddelanden

När du bläddrar igenom dina meddelanden i Webex kan du flagga viktiga meddelanden så att du kan följa upp dem senare eller behålla dem som referens. Objekt som du flaggar läggs till i listan Flaggor och sorteras efter det datum som du flaggade dem. Du kan ha upp till 200 flaggade meddelanden.

Håll muspekaren över meddelandet och klicka på flaggan . Du ser en blå flagga bredvid personens profilbild såväl som till höger om meddelandet.

Du kan när som helst hänvisa tillbaka till det flaggade meddelandet. Klicka bara på Filtrera efter för att visa dina filter, gå sedan till Flaggor.


 

Du kan klicka på flaggan igen i meddelandet för att ta bort den eller så kan du rensa upp listan Flaggor genom att klicka på flaggan bredvid utrymmet där.

Tryck länge på meddelandet och tryck på Flagga.

Du kan när som helst hänvisa tillbaka till det flaggade meddelandet. Tryck bara på för att visa dina tillgängliga filter och gå sedan till Flaggor.

För att ta bort flaggan från ett meddelande trycker du på och håller meddelandet igen och väljer Avflagga.


 

För att rensa upp din lista med flaggor kan du svepa åt vänster på ett utrymme för att ta bort den från din lista.

Tryck och håll på meddelandet och välj Flagga.

Du kan när som helst hänvisa tillbaka till det flaggade meddelandet. Tryck bara på för att visa dina tillgängliga filter och gå sedan till Flaggor.

För att ta bort flaggan från ett meddelande trycker du på och håller meddelandet igen och väljer Avflagga.

Håll muspekaren över meddelandet och klicka på flaggan . Du ser en blå flagga bredvid personens profilbild såväl som till höger om meddelandet.

Du kan när som helst hänvisa tillbaka till det flaggade meddelandet. Klicka bara på Filtrera efter för att visa dina filter, gå sedan till Flaggor.

Du kan klicka på flaggan igen i meddelandet för att ta bort den eller så kan du rensa upp listan Flaggor genom att klicka på flaggan bredvid utrymmet där.