Klicka för att visa alla tillgängliga filter. Välj sedan ett filter för att visa endast de meddelanden eller utrymmen som du vill se.

Om du väljer Olästa eller Aviseringsfilter kan du klicka på för att uppdatera din vy och rensa meddelanden efter att du har läst dem.

Om du vill återgå till utrymmeslistan eller ta bort ett specifikt filter klickar du på och väljer Visa fullständig lista.


 

Dina kommande och pågående möten visas alltid längst upp i utrymmeslistan, oavsett vilka utrymmesfilter du har ställt in. Kommande och pågående möten visas dock inte längst upp i utrymmeslistan när meddelandefilter som @omnämnanden eller flaggor väljs.

Tryck på Utseende för att välja utseendeinställningar i filterlistan:

  • Visa Favoriter överst– växla snabbt för att se dina favoritutrymmen överst i utrymmeslistan.

  • Separata DM och utrymmen– lägg till flikar i utrymmeslistan för att organisera hur du visar dina utrymmen.

  • Visa komprimeradvy – växla till komprimerad vy i utrymmeslistan för att snabbt se fler utrymmen.

Tryck för att visa dina tillgängliga filter. Välj sedan ett filter för att visa endast de utrymmen som du vill visa.


 

Om du vill rensa upp listan över olästa utrymmen går du till filtret Olästa och trycker på Markera alla som lästa.

För att återgå till din Rumslista från huvudlistan över filter knackar du på Visa fullständig lista.


 

Dina kommande och pågående möten visas alltid längst upp i utrymmeslistan, oavsett vilka utrymmesfilter du har ställt in. Kommande och pågående möten visas dock inte längst upp i utrymmeslistan när meddelandefilter som @omnämnanden eller flaggor väljs.

Du kan även välja vissa utseendeinställningar i filterlistan:

  • Visa Favoriter överst– växla snabbt för att se dina favoritutrymmen överst i utrymmeslistan.

  • Separata DM och utrymmen– lägg till flikar i utrymmeslistan för att organisera hur du visar dina utrymmen.

Tryck för att visa dina tillgängliga filter. Välj sedan ett filter för att visa endast de utrymmen som du vill visa.


 

Om du vill rensa upp listan över olästa utrymmen går du till filtret Olästa och trycker på Markera alla som lästa.

För att komma ut ur ett specifikt filter knackar du igen för att återgå till din filterlista.

Om du vill återgå till din Rumslista väljer du Visa fullständig lista .


 

Dina kommande och pågående möten visas alltid längst upp i utrymmeslistan, oavsett vilka utrymmesfilter du har ställt in. Kommande och pågående möten visas dock inte längst upp i utrymmeslistan när meddelandefilter som @omnämnanden eller flaggor väljs.

Du kan även välja vissa utseendeinställningar i filterlistan:

  • Visa Favoriter överst– växla snabbt för att se dina favoritutrymmen överst i utrymmeslistan.

  • Separata DM och utrymmen– lägg till flikar i utrymmeslistan för att organisera hur du visar dina utrymmen.

Klicka på Filtrera efter för att visa alla tillgängliga filter. Välj sedan ett filter för att visa endast de meddelanden eller utrymmen som du vill se.


 

I filteren Olästa och Aviseringar kan du klicka på för att uppdatera din vy och rensa ut meddelanden efter att du har läst dem..

Om du vill återgå till rumslistan från huvudlistan över filter klickar du på Avbryt.

För att ta bort ett specifikt filter och återgå till listan Rum klickar du på filternamnet.

Du kan även välja vissa utseendeinställningar i filterlistan:

  • Visa Favoriter överst– växla snabbt för att se dina favoritutrymmen överst i utrymmeslistan.

  • Separata DM och utrymmen– lägg till flikar i utrymmeslistan för att organisera hur du visar dina utrymmen.