Vattenstämpel
22 mar 2020 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Mac-användare uppmanas att installera anknytningar när de startar eller deltar i en händelse med Safari-läsar

Mac-användare uppmanas att installera anknytningar när de startar eller deltar i en händelse med webbläsaren Safari.

Uppmanar dig att installera tillägget när du deltar i en händelse.

Det går inte att starta eller delta i en händelse i WebEx Business Suite 32.15.20 från Mac.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.

Följ stegen nedan för att lösa problemet:

  1. Klicka på Safari -menyn och välj sedan inställningar:
Bild tillagd av användare
  1. Klicka på alternativet Extensions .
  2. Markera kryss rutan intill WebEx-möten i vänster panel :
Bild tillagd av användare

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade

×