Om du deltog i eller missade ett möte, en händelse eller utbildningsmöte och vill se en inspelning av det, kan värden dela en länk till inspelningen. Kontakta värden om du inte får länken.

1

Välj inspelningar på vänster navigeringsfält.

sidan mina inspelade möten kan du se inspelningar för alla Webex-möten, händelser och utbildnings möten som du har varit värd för och spelat in.

Mina inspelade möten
2

Om du vill spela upp en inspelning klickar du på inspelningens namn.

3

Om du använder WBS 33.9 eller senare, för att visa eller dölja panelerna när du spelar upp ett Webex-möte eller en händelse inspelning som är i MP4-format:

  • Välj Mötes deltagare för att visa eller dölja Mötes deltagar panelen.
  • Välj chatt för att visa eller dölja Chat- panelen.
  • Välj omröstning för att visa eller dölja omröstnings panelen.
  • Välj Q & a för att visa eller dölja f s- panelen i en Webex-händelse inspelning.
4

Ändra uppspelnings hastigheten för att påskynda eller sänka inspelningen https://help.webex.com/j13euc/.

5

Om du vill hämta en inspelning väljer du Hämta nedladdning .


 

Beroende på dina webbplats inställningar kan det hända att du inte kan hämta inspelningar.

6

För att dela en länk till inspelningen väljer du dela delning.

7

Om du vill redigera namnet och beskrivningen av inspelningen, eller utelämna panelerna och avskriften, väljer du Redigera redigering.


 

Det finns endast tillgängligt för videobaserade MP4-inspelningar.