Det är bara möjligt att starta och hantera möten från din telefon när det behövs, men den kommer att tillhandahålla begränsade möteskontroller. Därför rekommenderar vi att du alltid startar och hanterar dina möten från Webex Meetings dator, webb eller mobilapp.

Din administratör måste aktivera din Webex-webbplats så att värdar kan starta möten i personliga rum från sina telefoner.

1

På startsidan på din Webex-webbplats klickar du på Fler sätt att delta i .

Mötesinformationen visas.
2

Ring ett av telefonnumren.

3

Ange mötets åtkomstkod och tryck på #.

4

När du blir ombedd att ange en deltagarkod trycker du på #.

5

När du blir ombedd att ange värd-PIN-koden anger du denna och trycker på #.

Deltagarna behöver bara trycka på # för att gå med i mötet. Om värden redan har startat mötet i det personliga rummet ansluts deltagarna automatiskt. Annars placeras deltagarna att vänta i lobbyn.