När både modern vy och klassisk vy är tillgängliga kan du växla mellan de två vyerna.

Modern vy

För att växla till klassisk vy från modern vy väljer du klassisk vy bredvid ditt användar namn längst upp på sidan.

Klassisk vy

För att växla till modern vy från klassisk vy väljer du modern vy bredvid ditt användar namn längst upp på sidan.