1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till tjänsteroch väljer webbplatser under möte .

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningarna för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

I avsnittet sid alternativ markerar du kryss rutan Tillåt värdar att ladda upp en personlig avatar .

5

Klicka på Uppdatera.