När du befinner dig i ett samtal kanske du inser att någon annan kan hantera ditt samtal. Du kan vidarebefordra samtalet till den personens röstbrevlåda.

Tryck på * 55, sedan antingen

  • Snabbvalsknappen för den andra personen (om du har dem på kortnummer)

  • Den andra personens anknytning

Du kan nu avsluta samtalet.

Samtalet går till den andra personens röstbrevlåda.

Om den andra personen inte har ett röstbrevlådekonto kommer samtal att kopplas direkt till deras telefon.