Det går inte att starta ett Direktmöte som använder skrivbordsprogrammet för Webex

Det går inte att starta ett Direktmöte som använder skrivbordsprogrammet för Webex.

Det går inte att starta ett träffas nu via Outlook insticksprogram.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.

För att lösa problemet:

  1. Klicka på ikonen Verktyg längst upp till höger i Internet Explorer-fönstret.
  2. Klicka på Internetalternativ. 
  3. Klicka på fliken Avancerat.
  4. Under avsnittet säkerhet, kontrollera Spara inte krypterade sidor på disken.
  5. Klicka på Verkställ och OK.

Var den här artikeln användbar?