Alternativet "Ta bort från Mina möten när det har slutförts" saknas i Webex Meetings avancerad schemaläggare

Alternativet "Ta bort från Mina möten när det har slutförts" saknas i Webex Meetings avancerad schemaläggare.

Jag ser inget alternativ för att ta bort mina schemalagt möte från Webex-kalendern när de är klara.

Jag kan inte hitta alternativet "Ta bort från Mina möten när det är färdigt" för min Webex Meetings möte.

Lösning:
På grund av utformningen är det inte möjligt att ta bort Cisco Webex-videoplattform ett möte från Mina möten när det är färdigt.
 

Var den här artikeln användbar?