Hur ändrar jag administratören i min organisation?

Hur ändrar jag administratör för en aktiv organisation i Cisco Webex Control Hub?

Hur ändrar jag administratör för en aktiv organisation i Help Desk?

Om du är en administratör med fullständiga privilegier kan du tilldela andra användare administratörsrollen.

Om du behöver hjälp, se:

Det är säkrast att alltid ha fler än en administratör. Då kan reservadministratörerna fungera som administratörer om det blir några problem med det primära administratörskontot.

Om du endast har en administratör och den personen lämnar företaget eller inte är tillgänglig måste du kontakta partnersupporten eller din Kundframgångschef (CSM) för hjälp med att ändra aktivt administratörskonto. Om du behöver hjälp, se: WBX15 – Hur kontaktar jag min kundframgångschef (CSM)?

Var den här artikeln användbar?