Hur hanterar jag mitt konto?

Hur hanterar jag mitt konto?

 

Hantera ditt konto

Välj din Cisco-lösning och logga in.

Om du har Webex, Webex Meetings eller Cisco Jabber loggar du in på Cisco Webex Control Hub för att:     
     Konfigurera din organisation:     Hantera användare:     Konfigurera tjänster och funktioner     Registrera enheter     Visa användningsrapporter
Bild tillagd av användare

 
 Om du har en äldre Webex-lösning som Webex Meeting, Webex Support, Webex Events eller Webex Training, kan du logga in på sidan Mitt konto för att: 
   
    Visa betalningshistorik

Visa supportärenden
Bild tillagd av användare

Var den här artikeln användbar?