Vilka är de lägsta bandbreddskraven för att skicka och ta emot video i Cisco Webex Meetings?

Vilka är de lägsta bandbreddskraven för att skicka och ta emot video i Cisco Webex Meetings?

Hur mycket bandbredd används för att skicka och ta emot video i ett möte?

Hur snabb ska min nätverksanslutning vara för att skicka och ta emot livevideo?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, ges avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Obs!

De flesta bredbandsanslutningarna har en annan uppströmshastighet än nedströmshastighet. Vissa DSL-leverantörer erbjuder till exempel 1,5 Mbit/s nedströms, med uppströmsanslutningar på 256 kbit/s. Detta motsvarar inte det lägsta anslutningskravet. Besök http://www.dslreports.com/speedtest för att testa din anslutningshastighet.
Lösning:

Se Cisco Webex vitbok om nätverksbandbredd för den senaste informationen om bandbreddskrav och systemkrav samt kameror som stöds.

Maximal bandbreddsförbrukning för att skicka och ta emot video:

 • Högupplöst video: 2,5 Mbit/s (ta emot) och 3,0 Mbit/s (skicka)
 • Högkvalitetsvideo: 1,0 Mbit/s (ta emot) och 1,5 Mbit/s (skicka)
 • Video med standardkvalitet: 0,5 Mbit/s (ta emot) och 0,5 Mbit/s (skicka)

Kraven och användningen av den faktiska bandbredden varierar baserat på flera faktorer, bland annat:

 • Vilken modell av webbkamera som används.
 • Kamerans upplösning.
 • Inställningen för bilder per sekund (fps).
 • Hur många kameror som aktiveras i mötet.
 • Hur många aktiva kameror som finns på samma nätverk.
 • Hur många användare som aktivt använder nätverket.
 • Bandbreddsanvändningen för andra mötesaktiviteter, t.ex. skärm- eller skrivbordsdelning, internettelefoni (VoIP) osv.
 • Om den aktuella datorn överför video eller endast tar emot.

 

Var den här artikeln användbar?