Hur har jag lagt till inköps order nummer (PO) i mina fakturor?

Hur lägger jag till en INKÖPs order i min faktura?

Hur skaffar jag en inköps order som är placerad på framtida fakturor?

Hur har jag lagt till inköps order nummer i mina fakturor?

Hur lägger jag till eller uppdaterar ett IO-nummer?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.

Du kan kontakta ekonomi avdelningen för att uppdatera ditt INKÖPs order nummer.  Information om ekonomi avdelningen hittar du i KB-artikeln: WBX28929 – Hur kontaktar jag ekonomi avdelningen?

Var den här artikeln användbar?