Hur kontaktar jag den europeiska kundtjänsten?

Hur kontaktar jag den europeiska kundtjänsten?

Vad är telefonnumret till det europeiska kundtjänstteamet?

Hur kontaktar jag CST EMEA?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.Lösning:

Kontaktuppgifterna till kundtjänstteamet i EU (UKI [Storbritannien och Irland] och resten av Europa [ROE]) är följande:

  • Avgiftsfritt i Storbritannien: 0800 389 9772
  • Avgiftsbelagt i Storbritannien: +44 161 250 0706
  • Avgiftsfritt i Nederländerna: 0800 265 9116
  • Avgiftsbelagt i Nederländerna: +31 36 711 7722

Öppettiderna varierar beroende på språk:

  • Engelska: dygnet runt hela veckan
  • Alla övriga språk: 9.00 till 18.00 (centraleuropeisk tid [CET]), Måndag–Fredag.

 

Var den här artikeln användbar?