Vad är prissättningen för sändning med ljud?

Se denna artikel för information om prissättning av ljud sändningar.

Vad är prissättningen för sändning med ljud?

Finns det tillgängliga rabatter för sändning med ljud?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.


Lösning:
sändning med ljud faktureras per händelse. Till skillnad från traditionell telekonferens baseras ljud sändnings hastigheten på händelse storleken för varje händelse som kunden utför. Kurserna beräknas automatiskt baserat på det maximala antalet deltagare i händelsen. Händelser med färre än 25 Mötes deltagare (t. ex. övningssessioner eller torra sekvenser) är kostnads fria.

 

Var den här artikeln användbar?