Vad är prissättningen för ljudsändning?

Se den här artikeln för information om prissättning för sändning med ljud.

Vad är prissättningen för ljudsändning?

Är rabatter tillgängliga för ljudsändning?


Lösning:
Sändning med ljud faktureras per händelse. Till skillnad från traditionella telekonferenser baseras sändningsfrekvenser med ljud på händelsens storlek för varje händelse som kunden genomför. Priser beräknas automatiskt baserat på det maximala antalet deltagare i händelsen. Händelser med färre än 25 mötesdeltagare (t.ex. övningssessioner eller övningssessioner) är kostnadsfria.

 

Var den här artikeln användbar?