Hur aktiverar eller inaktiverar jag kompatibilitetsvyn i Internet Explorer 11?

Hur aktiverar eller inaktiverar jag kompatibilitetsvyn i Internet Explorer 11?

Hur konfigurerar jag Internet Explorer 11 i kompatibilitetsläge?

Hur ändrar jag inställningarna för kompatibilitetsvyn i Internet Explorer 11?

Aktivera eller inaktivera kompatibilitetsvyn:

  1. Starta Internet Explorer.
  2. Klicka på knappen  verktyg (Alt+X) i skärmens övre högra hörn, och välj sedan Inställningar för kompatibilitetsvyn.

    Fönstret Inställningar för kompatibilitetsvyn visas.
  3. Gör något av följande:
  • Aktivera kompatibilitetsvyn: I fältet Lägg till denna webbplats: skriver du *.webex.com och klickar sedan på knappen Lägg till.
  • Inaktivera kompatibilitetsvyn: Klicka för att välja posten webex.com, och klicka därefter på knappen Ta bort.
  1. Klicka på knappen Stäng efter att ändringarna har utförts.

Var den här artikeln användbar?