Värd-PIN-kod saknas från kalendermötet

Värd-PIN-kod saknas från kalendermötet.

Skickar Webex två separata e-postmeddelanden när möten schemaläggs på Webex-webbplatser som är aktiverade för Cisco Webex-videoplattform (CWVP)?

En personlig konferens som är schemalagd med hjälp av Webex skrivbordsprogram visar inte längre värd-PIN-koden i mitt kalendermöte.

Värd-PIN-koden ingår inte i mitt möte när det schemaläggs med Webex skrivbordsprogram.

Den här artikeln inkluderar inte stöd för Webex skrivbordsprogram på Mac. Webex skrivbordsprogram på Mac kan för närvarande inte skicka 2 mallar, oavsett scenario.

Endast en e-postmall för inbjudningar är tillgänglig i Windows-versionen av Webex skrivbordsprogram (för både Microsoft Outlook och Lotus Notes). Värdar och deltagare får nu endast deltagarversionen av e-postmallen. Värdversionen är inte längre tillgänglig. Genom denna ändring åtgärdas möjligheten att värdinformation skickas till deltagare. Värdar kan fortfarande hitta sin värd-PIN-kod eller värdåtkomstkod genom att se mötesinformationen på Webex-webbplatsen, skrivbordet eller i mobilappen. Observera att både integreringen med Microsoft Outlook 2016 för Windows och integreringen med Microsoft Outlook för Mac redan nu endast har stöd för deltagarversionen av e-postmallen för möten.
 

Anteckningar:

  • En enda e-postmall används fortfarande vid schemaläggning av endast (CWVP) Hybrid-möten, och vid schemaläggning av Webex-möten i ditt personliga rum. I dessa fall får både värden och deltagarna samma mötesinbjudan innehållande allmän mötesinformation.
  • Värd-PIN-koden för möten med endast ljud visas fortfarande inte i någon av e-postmallarna för mötena med endast ljud.
  • De scenarier som anges ovan inkluderar inte Webex skrivbordsprogram för Mac.  Webex skrivbordsprogram för Mac är för närvarande begränsat och kan inte skicka 2 e-postmallar (värd + deltagare) i samtliga scenarier.
 

För hjälp med att hitta värd-PIN-kod, se:

 

Var den här artikeln användbar?