Vilken är den maximala varaktigheten för ett Cisco Webex-videoplattform möte?

Se den här artikeln Cisco Webex-videoplattform hur länge mötet varar.

Vilken är den maximala varaktigheten för ett Cisco Webex-videoplattform möte?

Hur länge kan ett Cisco Webex-videoplattform ett möte köras för?

Vilken är maxlängden för Cisco Webex-videoplattform möten i personliga rum?

Hur många timmar kan ett Cisco Webex-videoplattform köras innan det avslutas automatiskt?

Lösning: Maxtiden för alla schemalagda Cisco Webex-videoplattform, inklusive Cisco Webex-videoplattform schemalagda sessioner och möten i personliga

rum är 24 timmar.

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar
uppåtpil