Knappen för andra direktuppspelningstjänster i direktuppspelningsalternativen fungerar inte

Knappen för andra direktuppspelade tjänster i Live Stream fungerar inte.

Ingenting händer när jag klickar på knappen Andra direktuppspelningstjänster i alternativen för direktuppspelning.

Jag kan klicka på knappen Andra direktuppspelningstjänster i direktuppspelningen, men det gör ingenting.

Knappen andra direktuppspelningstjänster fungerar inte i Internet Explorer.

Det går inte att direktuppspela Webex Meetings eller Events i en liveström.

Följ stegen nedan för att lösa problemet:

  1. Klicka på Verktyg i menyfältet i Internet Explorereller tryck på Alt+T.
  2. Välj Inställningar för kompatibilitetsvy.
  3. I fönstret Inställningar för kompatibilitetsvy avmarkerar du Visa intranätwebbplatser ikompatibilitetsvyn.
  4. Klicka på Stäng.

 

Var den här artikeln användbar?