Under ett pågående samtal kan du parkera samtalet till en anknytning för samtalsparkering (till exempel en telefon på ett annat kontor eller i ett konferensrum). En annan telefon i systemet kan sedan ringa upp anknytningen för samtalsparkering för att återuppta samtalet.

Parkera ett pågående samtal för att överföra det till en annan enhet eller tillfälligt sätta det i vänteläge.

1

Välj Mer > Parkera från alternativen för det aktiva samtalet.

2

Hämta samtalet från en annan enhet eller återuppta samtalet från den aktuella enheten.