Cisco Jabber för Microsoft Teams

För användare av Microsoft Teams – Ring enkelt samtal med Microsoft Teams
Ringa med knappsatsen eller gör en chattkonversation till ett samtal med Microsoft Teams för Windows, Mac, Android, iPhone, iPad eller webbläsare. Ring dina katalogsynkroniserade kontakter och Outlook-kontakter, och lägg till kontakterna som kortnummer. Läs mer på flikarna nedan.
För administratörer – konfigurera Jabber för Microsoft Teams
Mer information om hur du konfigurerar Jabber för organisationen för att stödja en sömlös samtals upplevelse i Microsoft team finns i konfigurera Cisco Jabber för Microsoft team.
Förstagångsanvändare – behörigheter
När du använder det här Cisco-programmet för första gången (eller loggar ut från Microsoft Teams) blir du ombedd att bevilja behörighet för att söka efter kontakter och interagera med Microsoft Teams. Sedan blir du ombedd att ange ditt användarnamn och lösenord för att verifiera.
Infrastruktur för virtuellt skrivbord (VDI) i Jabber
Jabbers samtalsintegration för Microsoft Teams kan användas i VDI-miljöer. Vid användning i VDI-miljö måste både Cisco Jabber och Microsoft Teams köras på samma virtuella maskin. Jabber måste också distribueras i VDI-läge med Jabbers VDI-agent och -klient distribuerade. Mer information finns i Jabbers VDI-dokumentation.

Nyheter i Cisco Jabber för Microsoft Teams

Februari 2021

Förbättrade kortnummer

  • Nu kan du lägga till kontaktnamn och telefonnummer förutom dina Azure Active Directory- och Outlook-kontakter, så att du kan spara numret till den lokala pizzerian som kortnummer!

  • Om en kontakt har fler än ett nummer kan du nu välja vilket av numren du vill spara som kortnummer.

Knappsats för interaktivt röstsvarssystem (IVR)

Nu kan du komma åt knappsatsen under ljudsamtal så att du får fullständigt DTMF-stöd (Dual tone Multi Frequency).

Ring ett samtal med knappsatsen eller från ett konversationsutrymme. Systemet ringer automatiskt upp det telefonnummer som är tilldelat till kontakten. Om det inte finns något telefonnummer att ringa upp används den tilldelade e-postadressen.

Innan du börjar

Kontrollera att administratören eller ägaren till teamutrymmet har installerat Jabber-appen i Microsoft Teams. Om den är installerad visas ikonen Jabber i appfältet.

1

Klicka på Jabber Call längst ned i fönstret när du chattar med någon.

2

Välj numret under kontakten för att få fler samtalsalternativ i listrutan.

3

Klicka på Samtal.

Appen öppnas i ett nytt fönster.
Du kan ringa till ett nummer, en kontakt i Azure Directory eller en Outlook-kontakt via knappsatsen tack vare Jabber-integreringen med Microsoft Teams.

1

Gå till teamutrymmet och klicka på Jabber i appfältet.

2

Börja skriva namnet, telefonnumret eller videoadressen för personen du vill ringa.


 

Om du skriver ett namn genomsöks dina katalogsynkroniserade och personliga Outlook-kontakter.

3

Klicka på kontakten som du vill ringa.

4

Klicka på Samtal.

Lägg till och hantera upp till 25 kontakter som kortnummer från Azure Active Directory och Outlook så att du kan ringa dina vanligaste kontakter snabbt och enkelt via Cisco Jabber-integreringen med Microsoft Teams. Appen sparar kortnumren i din Microsoft 365-profil. Symbolen bredvid kortnumrets namn anger när kortnummer sparas i Mircosofts moln. Du kan också lägga till anpassade kortnummer för kontakter som inte finns i Azure Active Directory eller Outlook.

1

Gå till teamutrymmet och klicka på Jabber i appfältet.

2

Klicka på Lägg till ett kortnummer.

3

Börja skriva ett namn för att söka efter en kontakt att lägga till som kortnummer, eller skapa ett nytt kortnummer.

4

Utför ett av följande:

5

Hantera dina kortnummer på följande sätt:

  • Ordna dina kortnummer på skärmen – klicka och dra dina kortnummer om du vill ändra ordningen för hur de visas på skärmen.

  • Ta bort en kortnummerkontakt – klicka på de tre punkterna på kontaktkortet och klicka på Ta bort från kortnummer.

  • Redigera en anpassad kontakt – klicka på de tre punkterna på kontaktkortet och klicka på Redigera kortnummer.

Ring ett samtal på din mobilenhet i Microsoft Teams för Android och iPhone med hjälp av Jabber-appen.

Innan du börjar

Kontrollera att administratören eller ägaren till teamutrymmet har installerat Jabber-appen i Microsoft Teams.

1

Tryck på Chatt och på startsidan

2

Sök reda på personen du vill ringa upp och tryck sedan på namnet.

3

Tryck på de tre punkterna och välj Jabber.

4

Tryck på numret som visas för att öppna alternativ för samtal och välj sedan numret.

5

Klicka på .

Ring ett samtal på din iPad i Microsoft Teams med appen Jabber.

Innan du börjar

Kontrollera att administratören eller ägaren till teamutrymmet har installerat Jabber-appen i Microsoft Teams.

1

Tryck på Chatt och på startsidan

2

Sök reda på personen du vill ringa upp och tryck sedan på namnet.

3

Tryck på de tre punkterna och välj Jabber.

4

Du öppnar samtalsalternativ genom att trycka på numret och sedan välja det nummer som du vill ringa.

5

Klicka på .