1

Klicka på inställningar i det nedre högra hörnet i förhands gransknings fönstret för att testa när du ansluter till mötet på 40.8-webbplatser och senare, och gå vidare till steg 3.

2

För att testa under mötet går du till fler alternativ och väljer högtalare, mikrofon och kamera.

3

I menyn högtalare klickar du på test.

Om du inte hör något kan du försöka att byta högtalare i listruta eller genom att justera skjutreglaget för utskrifts volymen .

test_speaker_graphic
4

Klicka på testa i menyn mikrofon och tala in i mikrofonen.

Efter ett ögonblick kommer en inspelning av testet att spelas upp automatiskt.

Om du inte hör ljud uppspelningen kan du försöka med att välja en annan mikrofon i listruta eller genom att justera skjutreglaget för inmatnings volym .

test_microphone_graphic