Aktivera mötesrum för samarbete för värdkonton

Du kan aktivera mötesrum för samarbete så att personer kan delta från sina videosystem.

Endast Webex Meetings och Webex Events kan delta via ett videosystem.


Videosystem kan inte ansluta Webex Events FedRAMP-plattformen eftersom FedRAMP-plattformen kör videoplattform 1.

1

Logga in på webbplatsadministration, gå till Användarhantering > Redigeraanvändare och välj en användare.

2

Under avsnittet Privilegier markerar du Mötesrum för samarbete.

3

Välj Uppdatera.

Ange alternativ för Mötesrum för samarbete


Webex-möten är krypterade. Deltagare som ansluter till Webex-möten med krypterade rum och skrivbordsenheter förblir säkra. De påverkas inte av deltagare som ansluter med okrypterade rum och skrivbordsenheter.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration> Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

I Molnalternativ för mötesrum för samarbetemarkerar du Använd ett pilotnummer för att konfigurera en numerisk uppringningssträng som visas i e-postinbjudan till möten, <meeting_number>till exempel @webex.com.

Om du lämnar detta alternativ avmarkerat kommer användare att delta i möten och panelmedlemmar deltar i händelser genom att ringa en systemgenererad webbplatsspecifik pilot-URL som visas i e-postinbjudan.

3

Ange pilotnumret genom att ändra textrutan.

Nya eller uppdaterade pilotnummer måste exakt matcha det valda numret.

4

Välj Uppdatera.

Aktivera videosamtal

Du kan aktivera videosamtal med uppringning för att göra det lättare för Webex Meetingsanvändare och Webex Events att delta från videosystem.

  • Webex Meetings av mobilappen kan delta i ett möte genom att knacka på en knapp på sin smartmobil eller surfplatta (iOS och Android).

  • Användare av skrivbordsmöten och händelsepaneler kan ta emot videosamtal via sina videosystem på liknande sätt som vid ljud med uppringning.

Innan du börjar

Konfigurera din Webex-webbplats med antingen Webex-ljud eller molnanslutet ljud.

1

På vänstra sidan navigeringsrad konfiguration eller > Allmänna webbplatsinställningar > alternativ.

2

Under avsnittet Alternativ för mötesrum för samarbete i molnet väljer du kryssrutan Aktivera video med återuppringning.

3

Välj om användare måste trycka på 1 för att delta i möten eller händelser:

  • utan att trycka på ”1”
  • måste trycka på "1"

 
Användare med Webex Meetings-programversion 39.8 och senare kan välja att ansluta sitt videosystem till eller utan att trycka på 1 själva underInställningar > videosystem > Ring mitt videosystem.
4

Välj Uppdatera.

Aktivera mötesrum för samarbete för värdkonton

Du kan aktivera mötesrum för samarbete så att personer kan delta från sina videosystem.


Endast Webex Meetings och Webex Events kan delta via ett videosystem.


Videosystem kan inte ansluta Webex Events FedRAMP-plattformen eftersom FedRAMP-plattformen kör videoplattform 1.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till användareoch väljer sedan användaren för att aktivera ett mötesrum för samarbete för.

2

I avsnittet Tjänster väljer du Möte.

3

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka på Användarprivilegier.

4

Markera kryssrutan Delta i möten från videosystem.

5

Välj Spara.

Ange alternativ för Mötesrum för samarbete

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och välj sedan Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

I Molnalternativ för mötesrum för samarbetemarkerar du Använd ett pilotnummer för att konfigurera en numerisk uppringningssträng som visas i e-postinbjudan till möten, <meeting_number>till exempel @webex.com.

Om du lämnar detta alternativ avmarkerat kommer användare att delta i möten och panelmedlemmar deltar i händelser genom att ringa en systemgenererad webbplatsspecifik pilot-URL som visas i e-postinbjudan.

5

Ange pilotnumret genom att ändra textrutan.

Nya eller uppdaterade pilotnummer måste exakt matcha det valda numret.

6

Välj Uppdatera.

Aktivera video med uppringning

Du kan aktivera videosamtal med uppringning för att göra det lättare för Webex Meetingsanvändare och Webex Events att delta från videosystem.

  • Webex Meetings av mobilappen kan delta i ett möte genom att knacka på en knapp på sin smartmobil eller surfplatta (iOS och Android).

  • Användare av skrivbordsmöten och händelsepaneler kan ta emot videosamtal via sina videosystem på liknande sätt som vid ljud med uppringning.

Innan du börjar

Du måste konfigurera din Webex-webbplats med antingen Webex-ljud eller molnanslutet ljud.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och välj sedan Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

Under avsnittet Alternativ för mötesrum för samarbete i molnet väljer du kryssrutan Aktivera video med återuppringning.

5

Välj om användare måste trycka på 1 för att delta i möten eller händelser:

  • utan att trycka på ”1”
  • måste trycka på "1"

 

Användare med Webex Meetings-programversion 39.8 och senare kan välja att ansluta sitt videosystem till eller utan att trycka på 1 själva underInställningar > videosystem > Ring mitt videosystem.

6

Välj Uppdatera.