Om du prenumererar på Webex från tjänsteleverantör webbplats har ditt färgtema designats av din leverantör. Hänvisa alla frågor till din leverantörs kundtjänstteam.

1

Klicka på profilbildoch välj sedan Inställningar > Utseende .

2

Välj ett tema och klicka på Spara.

3

Klicka på Starta om Webex för att tillämpa ändringarna nu, eller klicka på Senare för att tillämpa ändringarna nästa gång du öppnar appen.


 

När du ställer in operativsystemet på hög kontrast i Webex hämtas inställningen och den färgpalett med hög kontrast som du har valt visas. Du kan ta appen ur hög kontrast genom att välja ett annat tema i listan.

Om du startar om eller avslutar appen kommer den ihåg det senaste temat som du valde innan du aktiverar högkontrastinställningen i operativsystemet.

1

Klicka på profilbildoch välj sedan Inställningar > Utseende .

2

Välj ett tema.

3

Klicka på Starta om Webex för att tillämpa ändringarna nu, eller klicka på Senare för att tillämpa ändringarna nästa gång du öppnar appen.


 

När du ställer in operativsystemet på hög kontrast i Webex hämtas inställningen och den färgpalett med hög kontrast som du har valt visas. Du kan ta appen ur hög kontrast genom att välja ett annat tema i listan.

Om du startar om eller avslutar appen kommer den ihåg det senaste temat som du valde innan du aktiverar högkontrastinställningen i operativsystemet.

1

Tryck på profilbildoch sedan på Inställningar > Allmänna > teman .

2

Välj ett tema i listan.