Musikläge finns tillgängligt i Webex Meetings. Från och med uppdateringen av 41.4 finns den även tillgänglig i Webex Events (ny).

När ett möte eller en händelse börjar optimeras ljudet för tal som standard med mikrofonen. Om du vill optimera för musik aktiverar du Musikläge.

Om Ta bort bakgrundsljud är aktiverat kommer det att stängas av när du aktiverar musikläget.

1

När du deltar i ett möte eller en händelse går du till Fler alternativ , väljer Högtalare, mikrofon och kamera och bläddrar till menyn Mikrofon.

2

Kontrollera musikläge.

När musikläget är aktivt visas ikonen för Musik-läget i appens övre högra hörn.

music_mode_activated_icon

Avmarkera Musikläge för att stänga av det.