E-postpåminnelser är för närvarande inte tillgängliga för Webex Meetings användare.

1

Logga in på Control Hub.

2

Gå till Användare och filtrera sedan Status kolumn för att visa personer med en Invite Pending status.

3

Välj en person med statusen Invite Pending och välj sedan Åtgärder > > Skicka inbjudan igen .


 
Du kan inte skicka e-postinbjudningar igen om E-postmeddelanden om automatisk aktivering är redan inaktiverat i din Organisationsinställningar .