Gäller: Start-, plus- och företagsplaner

1

Från dinöversiktssida väljer du Ändra abonnemang.

2

Ändra din befintliga plan eller växla till en ny plan.

 • Betalningsplan – välj mellan månatliga eller årligen salternativ.
 • Produktplan – välj mellan Starter, Plus eller Business beroende på vilka funktioner du behöver.
 • Antal värdar – öka eller minska antalet licenser som du behöver.

   

  Du behöver en licens för varje användare som behöver möjlighet att schemalägga eller starta möten. Användare som endast kommer att delta i möten behöver ingen licens.

 • (Valfritt) Välj Tilläggsfunktioner:
  • Ring mig nationell – om du endast behöver avgiftsfri inringning i USA och Kanada.

  • Ring mig internationellt – om du behöver avgiftsfri inringning i över 70 länder, inklusive USA och Kanada.

3

Granska din beställning och klicka på Fortsätt. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra köpet.