Lägg till en alternativ värd när du schemalägger en Webex Meeting

En alternativ värd kan starta, hantera och spela in mötet åt dig, men du kan inte redigera eller säga upp mötet. Om en alternativ värd spelar in mötet visas inspelningen i listan över inspelningar. Du får e-postmeddelande med länken till inspelningen när den är tillgänglig. Inspelningen är inte tillgänglig för den alternativa värden, såvida du inte anger länken till den.

1

Logga in på din Webex-webbplats och välj Schemalägg.

2

Ange uppgifter om ditt möte och Lägg till deltagare.

3

För att göra en deltagare till en alternativ värd väljer du gör den här deltagaren till en alternativ värd.


 

Endast konto innehavare kan vara alternativa värdar. Det här alternativet är inte tillgängligt för deltagare som inte har ett konto på din Webex-webbplats.

Lägg till en alternativ värd till ett schemalagt Webex Meeting

Du kan även utse en alternativ värd (eller flera) för möten som du tidigare har schemalagt.

1

Logga in på din Webex-webbplats och välj möten.

2

Leta upp och välj det möte som du vill redigera i Mötes listan.

3

I listan som är inbjuden? går du till den deltagare som du vill utse till en alternativ värd och mus, mer.

4

Välj tilldela alternativ värd.