Var är People Insights tillgängliga profiler?

People Insights för närvarande tillgängliga iWebex, Webex Meetings, Webex Events (ny) webbsinarläge och Jabber.

People Insights-profiler i Webex Meetings- ochWebex Events-webbsinarläge är tillgängliga för värdar och användare som deltar i möten eller händelser på USA-baserade klusterwebbplatser och är endast tillgängliga på engelska för närvarande. Användare som deltar från icke-amerikanska organisationer kan få tillgång till People Insights-profiler för alla som deltar i ett möte eller en händelse på en webbplats som visar People Insights profiler.

People Insights finns tillgängliga på Webex globalt. Se begränsningarna i Data ar et i Webex.

People Insights finns tillgängliga i Jabber för organisationer som har aktiverat meddelandeläget för team .

Vad är nytt i People Insights profiler

Den senaste informationen om nya funktioner hittar du under Nyheter i People Insights profiler.

Var kommer data från?

People Insights visar endast allmänt tillgänglig information i profiler på ungefär samma sätt som i sökresultaten för en persons namn. Om Kataloganslutning är aktiverad kommer People Insights även visa intern företagskataloginformation för användare i samma företag. Den här interna kataloginformationen är inte synlig för användare utanför företaget.

People Insights-profildatabasen ser inte bakom inloggningar eller betala den, vilket innebär att din profil inte kommer att fyllas i med innehåll från webbplatser som Facebook eller LinkedIn – även om länkarna visas i din profil.

Mer detaljerad information om People Insights finns i teknisk information, People Insights Profiler: Skapa en human samarbetsupplevelse .

Sekretess

People Insights är utformad för dataskydd och sekretess i åtanke och överensstämmer med GDPR-kraven. Den här funktionen ger användare en bild av deras offentliga närvaro och digitala närvaro och inkluderar funktionalitet för att ta till sig dataämnets rättigheter.

Du äger din fullständiga People Insights och kan ändra ditt foto, redigera eller uppdatera din anställning och utbildning med mera. Du kan även dölja enskilda avsnitt i din profil eller dölja allt för att hålla din information privat.

Läs mer om vårt dataskydds- och sekretessprogram i Cisco Trust Center.

Så här visar du People Insights profiler

Så här visar du People Insights profiler på din Webex-webbplats:

Så här använder du People Insights profiler i Webex Meetings och Webex Events(ny):

Så här använder du People Insights-profiler i Webex:

Skicka feedback eller rapportera ett problem

Om du vill skicka feedback om People Insights eller hitta ett problem med din profil ska du rapportera det direkt från din profil. På så sätt People Insights supportteamet för profiler att ha all information som krävs för att svara snabbt.

Om din profil matchas till fel person väljer du och väljer Fel person .

Om du vill skicka annan feedback bläddrar du ner till slutet av din profil, väljer Skicka feedback om People Insights och klickar sedan i fältet för att välja vilken typ av feedback du vill ge.