Du måste vara konfigurerad med Unified CM för att använda fjärrkamerakontroll.

Kontrollera att personen du talar med är ansluten till en TelePresence-enhet.

Du kan endast fjärrstyra en kamera om fjärrenheten inte har aktiverat kameraspårning. Det är där kameran följer den aktiva talaren.

Du har inte fjärråtkomst till några förinställningar för kameran.

1

Välj Fjärrkontroll för att visa kontrollpanelen. Du kan luta kameran uppåt eller nedåt, panorera åt vänster eller höger och till och med zooma in eller ut.

2

När du är klar med att styra kameran väljer du Kontroll av fjärrkamera igen för att dölja kontrollpanel och fortsätta med samtalet.